Umění Komunikovat

Ať už doma, na pracovišti, spolu s přáteli, ale i o samotě ve vlastní mysli. Komunikace probíhá neustále. Kvalita naší komunikace spolu-určuje kvalitu našeho života. Přijďte si k nám zvýšit uvědomění, co svou komunikací vytváříte a vyzkoušet si různé komunikační styly a dovednosti.

Komunikace je jednou ze základních dovedností, kterou jsme se na základní škole – a mnohdy ani na vysoké škole – neučili. Ve ❤Vedantě neočekávejte žádné sezení v lavicích a psaní si poznámek. Nebudeme vám přednášet o různých komunikačních stylech a pomůckách, ani vám říkat, jak na nás vědomě a podvědomě působí. Vše si vyzkoušíte, zažijete, zvýšíte si uvědomění o tom, jak komunikujete i jak jste se svou komunikací spokojení. 

Ve skupinkách a dvojicích si vyzkoušíte, jaké zprávy druhému vědomě, či méně než vědomě vysíláte, jak reagujete na různé slovní i mimo slovní (paralingvistické a nonverbální) signály, rozšíříte si své perspektivy. Naučíte se, jak zvládat emocionálně vypjaté situace, jak pomoci druhým – i sami sobě – v těžkých životních obdobích, vyzkoušíte si, jaké to je sdílet v prostředí přijetí, jaké to je mít skvělého posluchače a jaké to je se stát skvělým posluchačem. Stanete se mistry ve vytváření prostředí důvěry a lásky, stanete se vyhledávanými posluchači. 

Naučíte se komunikovat způsobem, který vyjadřuje, že záleží na vás a že záleží i na druhých, naučíte se, jak poslat zprávu „jsem tady pro tebe, záleží mi na tobě, můžeš se mi svěřit.“ A naučíte se také, jak si říct o svoje potřeby.

Naučíte se elegantně a s grácií řešit napětí ve vztazích a konflikty.

Sdílená radost je dvojnásobná, sdílená bolest je poloviční. (české přísloví) Naučíte se, jak vytvořit prostor ke skutečnému sdílení, k prožívání (viz Umění Prožívat), k pocitu sounáležitosti a vzájemnosti. 

„Na počátku bylo slovo.“ (Bible 1:1) Slovo je velmi účinný nástroj, kterým tvoříme velkou část své životní zkušenosti. Ať už se jedná o slovo vyslovené nahlas, či o slovo, které promlouvá na pozadí naší mysli. Srila Rupa Goswami (1493-1564), ve svém Nektaru instrukcí popisuje, jak dosáhnout stavu hlubokého vnitřního uspokojení a lásky. První základní instrukcí jeho díla je naučit se pracovat s vlastním slovem a nenechat se jím ovládnout.  Přijďte se k nám podívat, co svým slovem vytváříte a kam se můžete posunout.